Artur Robert Jaroszewski / 2019-06-18 / 427
Skuteczności egzekwowania przez inne polskie miasta wypełniania przez mieszkańców deklaracji śmieciowych

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


18.06.2019r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. skuteczności egzekwowania przez inne polskie miasta wypełniania przez mieszkańców deklaracji śmieciowych.

Czy Urząd Miasta Płocka posiada wiedzę, jak skutecznie inne polskie miasta radzą sobie z obowiązkiem wypełniania i składania przez mieszkańców deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jak wyglądają statystyki innych polskich miast w tej dziedzinie? Jeżeli nie mamy takiej wiedzy - proponuję pozyskać takie dane bądź to bezpośrednio od samorządów, bądź za pośrednictwem Związku Miast Polskich. Jeżeli jest to powszechny ogólnopolski problem, z którym borykają się wszystkie samorządy – warto wnioskować do parlamentu o nowelizację przepisów ustawowych w tej dziedzinie. Najlepiej za pośrednictwem Związku Miast Polskich.

Uzasadnienie interpelacji:

Odkąd wprowadzono obowiązek wypełniania przez mieszkańców deklaracji śmieciowych, miasta i gminy mają problem ze skutecznym jego egzekwowaniem. Część właścicieli nieruchomości nie składa deklaracji, bądź nie wpisuje w deklaracjach wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość. Według oficjalnych statystyk Płock zamieszkuje około 120 tysięcy mieszkańców, a wg złożonych deklaracji śmieciowych liczba ta wynosi ok. 102 tysięcy. W mojej ocenie jest to powszechny problem samorządów polskich. ........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
.........................................................................................................................
Załączniki: ...............................................................................................................................

..................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 21 czerwca 2019, godzina 11:34)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji