Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1738 z dnia 18 maja 2022r.
Głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego na płockich osiedlach

Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                     17.05.2022r.
                                                                                                                                                     data złożenia interpelacji

                                                                   I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego na płockich osiedlach.


Dotychczasowe regulacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w mieście Płocku wzbudzały wiele zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Część z nich została poprawiona m.in. na wniosek radnych. Na przykład wyeliminowano możliwość głosowania na tzw. „spółdzielnie projektowe” czyli duże projekty zawierające w sobie połączenie kilku projektów z różnych lokalizacji. Stwarzało to nierówne szanse w rywalizacji wobec projektów dotyczących pojedynczych lokalizacji.
Kolejnym elementem poprawiającym procedurę Budżetu Obywatelskiego powinno być przywrócenie możliwości głosowania na osiedlach oraz odpowiednie nagłośnienie tego wśród mieszkańców.
W nawiązaniu do wcześniejszych moich interpelacji w tym temacie oraz nie do końca jednoznacznej odpowiedzi, proszę o doprecyzowanie:
- Czy oprócz planowanych przez pracowników UMP „kontaktów z dyrektorami szkół” planowane są również „kontakty z dyrektorami przedszkoli”, w których mieszczą się siedziby Rad Osiedli? Celem tych kontaktów ma być udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w nich głosowania.
- Dlaczego wcześniej nie przeprowadzono rozmów w sprawie udostępnienia lokali do głosowania nad budżetem obywatelskim z dyrekcjami szkół i przedszkoli, w których siedziby mają Rady Osiedli?
- Czy planowane są również kontakty z właścicielami pozostałych siedzib Rad Osiedli, nie należących do jednostek organizacyjnych podlegających Miastu, np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi?
- Jaka komórka organizacyjna w Urzędzie Miasta Płocka odpowiada za dobre przygotowanie i rzetelny przebieg procedury Budżetu Obywatelskiego?

Uzasadnienie interpelacji:
Przejrzyste, sprawiedliwe i przyjazne mieszkańcom zasady procedowania nad Budżetem Obywatelskim w Płocku.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
.............................................................................................................................................................................................

Załączniki: ...........................................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................                                                                                                                         Artur JaroszewskiDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (środa, 18 maja 2022, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 280
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 czerwca 2022, godzina 10:43
  • Historia aktualizacji

  • 02 czerwca 2022, godzina 10:43 Aktualizacja dokumentu
    18 maja 2022, godzina 10:40 Aktualizacja dokumentu