Andrzej Nowakowski / 2005-01-18 / 1041
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat planów umocnienia wału przeciwpowodziowego w ulicy Gmury.

Andrzej Nowakowski
nr 1041

18.01.2005 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację na temat planów umocnienia wału przeciwpowodziowego w ulicy Gmury.

Uzasadnienie interpelacji: Ulica ta kilkukrotnie była  była już podtapiana przy okazji wiosennych roztopów i deszczy.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: Wcześniejsze interpelacje.

/-/  Andrzej Nowakowski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 19 stycznia 2005, godzina 15:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 039
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji