Artur Jaroszewski / 2007-03-07 / 96
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy budowy ulic Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej.

Interpelacja 96

Artur Jaroszewski

02.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Dotyczy budowy ulic Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej.
Proszę o informację na jakim etapie są aktualnie przygotowania do budowy nawierzchni przedmiotowych ulic. W szczególności:
1)czy został już ogłoszony przetarg?
2)Jeśli nie – kiedy to nastąpi?
3)Kiedy przewidziane jest rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych?
 

Uzasadnienie interpelacji: Wszystkie trzy ulice są w fatalnym stanie. Rokrocznie ich gruntowa nawierzchnia była prowizorycznie równana. Jeżeli rozpoczęcie robót budowlanych miałoby nastąpić dopiero za kilka miesięcy – proszę po raz kolejny o pilne prowizoryczne wyrównanie nawierzchni. 
 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 08 marca 2007, godzina 08:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 846
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji