Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-07-11 / 1325
Proszę o wykonanie połączenia ulicy Na Skarpie z ulicą Jasną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Barbara Smardzewska – Czmiel

nr 1325

05.07.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o wykonanie połączenia ulicy Na Skarpie z ulicą Jasną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Uzasadnienie interpelacji: Aktualnie dla potrzeb mieszkańców miasta funkcjonuje nieformalne połączenie w/w ulic które na długości ok. 50 m jest nieutwardzone. Połączenie to nie jest pasem drogowym i jako takie nie jest objęte zakresem działania MZD.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska -Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 19 lipca 2005, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 147
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji