Anna Kossakowska / 2005-04-26 / 1200
dotyczy zamówień publicznych. Proszę podać czy komisja przetargowa dot. wyboru firmy „ na budowę dróg dojazdowych do mostu” pracuje w chwili obecnej, kto jej przewodniczy i kiedy zostanie zakończona procedura wyłonienia firmy. Ile firm przystąpiło do przetargu i na jakie kwoty? Jeżeli nastąpiło już otwarcie procedury to proszę o podanie jakie są terminy związania ofertą?

Interpelacja nr 1200

Anna Kossakowska

25.04.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dotyczy zamówień publicznych. Proszę podać czy komisja przetargowa dot. wyboru firmy „ na budowę dróg dojazdowych do mostu” pracuje w chwili obecnej, kto jej przewodniczy i kiedy zostanie zakończona procedura wyłonienia firmy. Ile firm przystąpiło do przetargu i na jakie kwoty? Jeżeli nastąpiło już otwarcie procedury to proszę o podanie jakie są terminy związania ofertą?

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Anna Kossakowska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 10:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji