Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-01-11 / 1031
W sprawie przeniesienia siedziby Zakładu Energetycznego do Gdańska.

Zenon Sylwester Wiśniewski
Nr 1031

Płock, 02.01.2005 r.

INTERPELACJA

Temat: W sprawie przeniesienia siedziby Zakładu Energetycznego do Gdańska.

Uzasadnienie: Zakład Energetyczny miał swoją siedzibę w Płocku. Od 1 stycznia br. decyzją administracyjną rządu została ta siedziba przeniesiona do Gdańska.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1.Ile gmina Płock straci w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego z tytułu podatku od osób prawnych?
2.Czy nie wpłynie ten fakt na stratę podatku od osób fizycznych? Jeśli tak to jakie to mogą być kwoty?
3.Czy 12 spółek Zakładu Energetycznego, również będzie płacić podatki od osób prawnych w Gdańsku? Jeśli tak to proszę podać wysokości o jaką kwotę uszczupli to budżet Płocka w roku bieżącym?
4.Podać ogólną kwotę z tytułu utraty podatków od Zakładu Energetycznego w skali jednego roku?
5.Czy brak wpływu w/w środków z tytułu podatków od Zakładu Energetycznego został uwzględniony  w budżecie miasta Płocka na rok 2005?
6.Czy w sprawie przeniesienia siedziby do Gdańska Prezydent Miasta Płocka czynił starania by siedziba firmy pozostała w Płocku?
7.Jeśli były takie starania to proszę podać na czym one polegały?
8.Czy parlamentarzyści ziemi płockiej czynili starania by siedziba Zakładu Energetycznego pozostała w Płocku?

W przypadku braku informacji udzielania odpowiedzi na szóste pytanie, proszę by na nie odpowiedzi udzielił Prezydent Płocka, który poprzez swą kadrę, a w szczególności przez podległe mu jednostki, jak np. biuro obsługi Prezydenta, zapytał parlamentarzystów ziemi płockiej o ich działania w tej sprawie.

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 12 stycznia 2005, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 961
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji