Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1094
Powołanie na p.o. sekretarza p. D. Kozaneckiej

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. powołania na p.o. sekretarza p. D. Kozaneckiej


30 sierpnia 2013 roku powołano na miejsce składającego rezygnację p. M. Uchwała Panią Dorotę Kozanecką, która została powołana na zasadzie pełniącej obowiązki na funkcję sekretarza UMP. Tymczasem w dniu 1 września 2013 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, a mianowicie zmianie uległ zapis art. 5, gdzie dodano ust. 1b w brzmieniu: „Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia obowiązków”. Czy w związku z trwającymi kontrolami w Urzędzie Miasta Płocka zostały wykazane jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie powoływania sekretarza miasta?

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie kwestii działania przez prezydenta miasta Płocka zgodności z prawem, jako organu samorządu gminy.
W związku z powyższym proszę o szczegółowe wyjaśnienie poniższych kwestii:
1. Czy były prowadzone kontrole w zakresie procedury powoływania i odwoływania sekretarza miasta Płocka?
2. Jeśli były prowadzone kontrole, to jak zakończyły się postępowania, proszę o przedstawienie protokołu organu prowadzącego czynności kontrolne i udzielone wyjaśnienia przez stronę Urzędu Miasta Płocka?
3. Proszę o informację, czy w trakcie pełnienia obowiązków przez p.o. sekretarza miasta Płocka p. Dorotę Kozanecką stwierdzono w jakimkolwiek protokole (zarówno w zakresie kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej) występowanie nieprawidłowości w pełnieniu funkcji w zakresie swoich obowiązków? W przypadku prowadzonych kontroli proszę o udostępnienie wglądu do protokołów pokontrolnych i wyjaśnień udzielanych przez UMP.


/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 15:01)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji