Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2195 z dnia 25 maja 2023r.
Naliczanie kar przez MZD za błędną ewidencję

                                                                                                                                                               Płock, 24.05.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                            INTERPELACJA


dotyczy naliczania kar przez MZD za błędną ewidencję

Zgodnie z interwencją mieszkańca Miejski Zarząd Dróg w Płocku od 3 lat ustala płocczanom opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego przyłączem kanalizacji jakby była to droga publiczna, czyli część obiektu budowlanego, która jest przeznaczona do ruchu pojazdów i składa się z pasa ruchu. Przyłącze kanalizacyjne biegnie w wąskiej, niezagospodarowanej działce Gminy Miasto Płock, która ma szerokość około 2,6 metra. W opinii mieszkańca problem polega na błędnej ewidencji dróg, którą prowadzi MZD. Przez ostatnie lata utrzymywano w niej, że na tej wąskiej działce około 2,6 metra znajduje się pas drogowy o szer. 5,1 metra(!) i jezdnia o szer. 2,6 metra. Natomiast w tym roku okazało się, iż w ramach ewidencji jezdnia rozszerzyła się na całą szerokość pasa drogowego bez przeprowadzenia robót budowlanych czy choćby pomiarów. W oparciu o błędną ewidencję ustalono karę na ponad 20.000 zł. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w opinii mieszkańca lekceważy pisma ePUAP dotyczące obowiązku aktualizacji ewidencji na bieżąco, a najpóźniej do końca I kwartału roku następnego. MZD wskazuje, że w omawianym miejscu nie było jeszcze robót budowlanych, ale obiekt budowlany już jest. Zastępca Prezydenta – Pan Artur Zieliński stwierdził w swoim piśmie w oparciu o aktualne fotografie, że brak obiektu budowlanego jezdni na gruncie Miasta Płocka to jedynie subiektywna ocena. W rzeczywistości ten wąski pas gruntu składa się z dziko porośniętej zieleni (około 1,3 metra) i kawałka wyjeżdżonego gruntu (również około 1,3 metra). Proszę zatem wyjaśnić dlaczego mieszkańcy są obciążani karami w tym przypadku. Proszę o zapoznanie mnie z dokumentacją w przedmiotowej sprawie i przekazanie dlaczego MZD i Pan Prezydent twierdzą, że w omawianym miejscu znajduje się obiekt budowlany.


                                                                                                                                         Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 miesięcy temu (czwartek, 25 maja 2023, godzina 13:27)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 590
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 05 czerwca 2023, godzina 14:42
 • Historia aktualizacji

 • 05 czerwca 2023, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 13:36 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu