Artur Jaroszewski / 2007-11-14 / 489
Przedmiot, temat interpelacji: dot. budowy ulicy Zubrzyckiego.

Interpelacja 489

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

14.11.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot. budowy ulicy Zubrzyckiego.
Kiedy przewidywane jest zakończenie realizacji zapisanej w Budżecie Miasta Płocka inwestycji   pt.” Budowa ulicy Zubrzyckiego”?

Uzasadnienie interpelacji: Zgodnie z zapisami Budżetu Miasta Płocka na rok 2007 realizacja przedmiotowej inwestycji powinna zakończyć się w roku 2007. Termin ten wydaje się już nierealny.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Budżet Miasta Płocka 2007.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 15 listopada 2007, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 635
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji