Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1867 z dnia 14 października 2022r.
Wypłata dodatku węglowego

                                                                                                                                                   Płock, dn. 13.10.2022
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                                  INTERPELACJA


dotyczy wypłaty dodatku węglowego
Proszę o informację – jednocześnie umieszczenie jej precyzyjnie na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – w jakim terminie od złożenia wniosku o dodatek węglowy zostanie on rozpatrzony i w jakim terminie od daty złożenia wniosku środki zostaną wypłacone. W związku z interwencją mieszkańców, którzy złożyli wnioski w sierpniu za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka.
Z informacji prasowych, które wyczytałam w lokalnych mediach ok. 22 września wpłynęły do UMP środki od Rządu RP na wypłatę dodatków w kwocie 9,5 mln co wystarcza na realizację 3.200 wniosków, tymczasem na ten dzień UMP przekazał informację, że do tej pory wpłynęło 3.045 (na dzień 22.09.2022 jak podaje Portal Plock). Stąd rozumiem, że wnioski, które wpłynęły od mieszkańców w m-cu sierpniu znajdują się już w puli 3.045 wniosków.
Rodzi się w tym momencie pytanie dlaczego UMP po pierwsze nie informuje mieszkańców (a mija już ponad 56 dni od pierwszego dnia umożliwiającego złożenie takiego wniosku w UMP tj. 18.08.22) o terminie wypłaty tego świadczenia, natomiast na stronie internetowej UMP znajduje się informacja, że środki zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Dziś zadzwoniłam do BOK, gdzie Pani poinformowała mnie o zmianie przepisów, iż na wypłatę samorząd ma 60 dni. Jednak totalnie zlekceważono w UMP komunikację w tym zakresie, zwłaszcza, że zainteresowanie jest duże na wypłatę takich dodatków, których na dzień pisania artykuły w lokalnym portalu było ponad 3 tysiące.
Zatem wnoszę o jak najszybsze sprostowanie informacji znajdującej się na stronie www UMP, przekazanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów do mieszkańców. Ponadto proszę o przekazanie informacji ile takich wniosków na dodatek węglowy złożono na dzień sporządzania odpowiedzi na interpelację oraz na jaką kwotę (wnioski składane obecnie są na różne rodzaje opału), a także na dzień składania interpelacji ile środków UMP faktycznie wypłacił na konta bankowe mieszkańców.  


                                                                                                                         /-/ Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 17 października 2022, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 772
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 25 października 2022, godzina 12:57
  • Historia aktualizacji

  • 25 października 2022, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
    17 października 2022, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu