Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1088
Naliczenie opłat za wywóz nieczystości z terenów domków letniskowychPłock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. naliczania opłat za wywóz nieczystości z terenów domków letniskowych


W lutym 2016 roku właściciele domków letniskowych otrzymali pisma ze Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie naliczenia opłat za wywóz nieczystości z terenów domków letniskowych. Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego jest prezydent miasta Płocka. Stąd kieruję stosowną interpelację, której problem wynika z wysokości opłat ustalonych przez Związek Gmin RP.
Opłata roczna dla osób posiadających domki letniskowe wynosi:
- przy selektywnej zbiórce 385 złotych (miesięcznie 32,00)
- nie selektywne 525 złotych (miesięcznie 43,75)
Ponadto Związek Gmin RP ustalił opłatę roczną, tymczasem doskonale wiadomo, że właściciele domków letniskowych przebywają w nich tylko kilka miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.  Natomiast opłaty są znacznie wyższe od tych, które są ponoszone w nieruchomościach zamieszkałych. Jak w związku z powyższym wprowadzenie tak wysokiej opłaty było uzasadniane na posiedzeniu gremium podejmującego uchwałę w tym zakresie, którego jest Pan członkiem, a nawet przewodniczącym.
Wielu mieszkańców naszego miasta również jest właścicielami domków letniskowych, stąd prośba o wyjaśnienie tej sprawy i podjęcie działań w celu obniżenia tak wysokiej opłaty, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, tak jak zostało to przedstawione dla ogrodów działkowych.
/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 01 czerwca 2016, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 571
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji