Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1803 z dnia 11 sierpnia 2022r.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w okolicy ul. Ofiar Katynia i Placu Żołnierzy Września na osiedlu Podolszyce Północ
Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka
                                                                                                                                                              11.08.2022r.
                                                                                                                                                data złożenia interpelacji


                                                                                   I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Ofiar Katynia i Placu Żołnierzy Września na osiedlu Podolszyce Północ.

Na prośbę okolicznych mieszkańców proszę o utworzenie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ulicę Ofiar Katynia na wysokości ścieżki chodnikowej, prowadzącej do Parku Północnego. Sugerowane miejsce oznaczono na załączonej mapce. Proszę również o przeanalizowanie zamontowania na jezdni tej ulicy w pobliżu skrzyżowania z ul. Kutrzeby cichego progu zwalniającego.

Uzasadnienie interpelacji: Po wybudowaniu ostatniego południowego odcinka ulicy Ofiar Katynia i połączenia jej z ulicą Sikorskiego zdecydowanie wzrosło natężenie ruchu. Ulica Ofiar Katynia jest dogodnym dojazdem dla wielu okolicznych mieszkańców. Brakuje jednak na niej oznakowanego przejścia dla pieszych na wysokości Parku Północnego. Codziennie wiele osób ( w tym dzieci) i z budynków po wschodniej stronie ulicy Ofiar Katynia odwiedza park przecinając ulicę Ofiar Katynia. Aktualnie Miasto projektuje nowy pasaż pieszy wzdłuż południowego ogrodzenia Parku Północnego, co dodatkowo uatrakcyjni ten teren dla pieszych. Dla poprawy bezpieczeństwa proponuję stworzyć oznaczone przejście dla pieszych.

Z kolei na odcinku ul. Ofiar Katynia w pobliżu Zespołu Szkół nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 8 i VII Liceum Ogólnokształcące) oraz Kościoła Św. Krzyża dla bezpieczeństwa warto rozważyć zamontowanie cichego progu zwalniającego.

Załączniki: 1) Mapka z propozycją przejścia dla pieszych.
                  2) Zdjęcie z proponowaną lokalizacją.


                                                                                                                                     Artur Jaroszewski
 
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (środa, 17 sierpnia 2022, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Magdalena Kania
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kania
  • Ilość wyświetleń: 204
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 sierpnia 2022, godzina 10:29
  • Historia aktualizacji

  • 26 sierpnia 2022, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
    17 sierpnia 2022, godzina 12:35 Aktualizacja dokumentu