Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1530 z dnia 16 listopada 2021r.
Poprawa bezpieczeństwa i czystości na parkingu zlokalizowanym naprzeciw bloku ul. Na Skarpie 6-8


Małgorzata Ogrodnik
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                     15.11.2021 r.
                                                                                                                                                    data złożenia interpelacji

                                                                       I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Poprawa bezpieczeństwa i czystości na parkingu zlokalizowanym naprzeciw bloku ul. Na Skarpie 6-8.


Uzasadnienie interpelacji:

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców osiedla dotyczącymi częstego gromadzących się grup młodych osób spożywających alkohol na terenie parkingu zlokalizowanego naprzeciw bloku ul. Na Skarpie 6-8 zwracam się z prośbą o:
- wprowadzenie systematycznych patroli objazdowych tego terenu przez Straż Miejską i Policję,
- podniesienie kolumny kamery monitoringu miejskiego przy bloku ul. Na Skarpie 12, aby swoim zasięgiem obejmowała teren przedmiotowego parkingu,
- uprzątnięcie miejsc parkingowych z butelek, szkła, puszek i śmieci.
Mieszkańcy zgłaszają obawy w zakresie swojego bezpieczeństwa oraz pozostawianych pojazdów ( miały już miejsce dewastacje i uszkodzenia samochodów) wobec gromadzących się osób, które spożywają alkohol i zanieczyszczają parking. Tylko systematyczne patrole służb oraz monitoring miejski umożliwią poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Załączniki:

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................                                                                                                                        Małgorzata Ogrodnik


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (piątek, 19 listopada 2021, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 150
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 29 listopada 2021, godzina 13:43
  • Historia aktualizacji

  • 29 listopada 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
    19 listopada 2021, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu