Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-09 / 182
Zakład produkcyjny Exdrob w Płocku

Płock, 6.02.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy zakładu produkcyjnego Exdrob w Płocku


Czy do Urzędu Miasta Płocka trafił wniosek o zamknięcie zakładu w Płocku od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku lub innej instytucji?
Zakład obecnie zatrudnia blisko 350 pracowników w Płocku, biorąc pod uwagę uciążliwość związaną ze zgłaszanymi skargami od mieszkańców, szczególnie w zakresie odoru, spowodowanie zamknięcia zakładu wywoła skutek braku środków finansowych dla ponad 300 rodzin.
Czy w ciągu ostatnich kilku lat były prowadzone prace związane z przebudowaniem oczyszczalni ścieków lub odbiorem odpadów?
Jednocześnie proszę o informację, czy po restrukturyzacji w ramach Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB Zakład Produkcyjny w Płocku istnieje porozumienie w zakresie nieprzerwanego funkcjonowania zakładu w Płocku przez okres 5 lat?
Zdajemy sobie sprawę, że tereny zakładu są bardzo atrakcyjne pod kątem inwestycyjnym, ale powstawanie kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych nie będzie generować tylu miejsc pracy, ile jest w zakładzie produkcyjnym.

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 10 lutego 2015, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 697 022
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji