Wioletta Maria Kulpa / 2016-07-07 / 1134
dotyczy planowanego wykupu gruntu przy ul. Zagroda 32 w Płocku

                                                                                       Płock, dn. 6.07.2016
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA
dotyczy planowanego wykupu gruntu przy ul. Zagroda 32 w Płocku

Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Zagroda 32 skierowali do Urzędu Miasta Płocka pismo datowane na dzień 30 marca 2015 roku, na które po dziś dzień nie otrzymali odpowiedzi. Wówczas kierowali wniosek, iż nie wyrażają zgody na wykup części nieruchomości nr 1686/2 pod planowaną inwestycję.
Mieszkańcy tej nieruchomości swoje ogrodzenie terenu przed jego ustawieniem odsunęli od drogi, pomimo posiadanego prawa własności na pasek wzdłuż ich ogrodzenia.
Zarządzeniem nr 395/2015 z dnia 9 marca 2015 Prezydent wycenił koszty wykonania wszystkich prac, łącznie z wykupem części  nieruchomości na kwotę 13.286,00. Nie konsultując tego z właścicielami nieruchomości, na wykup tylko gruntu zagwarantowano w w/w zarządzeniu kwotę 3.086,00. Mieszkańcy nie widzą potrzeby poszerzania ulicy, która stanowi de facto dojazd do nieruchomości znajdujących się w tym obszarze.
Ponadto w ogrodzeniach nieruchomości znajdują się skrzynki elektryczne, czy ktoś przewidział koszty przesunięcia przyłączy elektrycznych, nieruchomość obok ma szambo tuż przy ogrodzeniu, które również prawdopodobnie trzeba będzie przenosić. Jaki jest cel  wykupu, tylko jednej działki przy Zagroda 32, pozostali mieszkańcy według wiedzy mieszkańców wspomnianej nieruchomości nie zostali wywłaszczeni. Jaki jest zakres prac wykonania remontu ulicy wraz z przyłączeniami? Czy konieczna jest ingerencja w prawo własności nieruchomości? Jak będzie przebiegała linia planowanej drogi, czy będzie miała taką samą szerokość na każdym odcinku, czy planowane są zawężenia?
W związku z brakiem informacji, które winny być przekazane mieszkańcom szczególnie w zakresie planowanej inwestycji proszę o organizację spotkania na ul. Zagroda w celu udzielenia niezbędnych informacji, a także odstąpienie od pozbawiania prawa właścicieli do części nieruchomości.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (piątek, 08 lipca 2016, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 074
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji