Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 425
Proszę o ustosunkowanie się do pisma skierowanego przez Radę Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” z sierpnia 2007 roku L. dz. RMOK/14/07 do Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP dotyczącego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Elżbieta Gapińska
Imię i nazwisko

25.09.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o ustosunkowanie się do pisma skierowanego przez Radę Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” z sierpnia 2007 roku L. dz. RMOK/14/07 do Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP dotyczącego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Uzasadnienie interpelacji: Proszę o odpowiedź wszystkim wskazanym w piśmie osobom i urzędom oraz przedstawicielu  Rady Miasta Płocka.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Elżbieta Gapińska
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 września 2007, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 714
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji