Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 35
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przeniesienie zajezdni autobusowej z terenu PKP (przy ul. Otolińskiej)do granic miasta oraz wydłużenie kursu autobusu Nr 20 do terenu nowej zajezdni.

Interpelacja 35

Andrzej Nowakowski
Imię i nazwisko

30.01.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o przeniesienie zajezdni autobusowej z terenu PKP (przy ul. Otolińskiej)do granic miasta oraz wydłużenie kursu autobusu Nr 20 do terenu nowej zajezdni.


Uzasadnienie interpelacji: Prośby mieszkańców ulicy Otolińskiej.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-.

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Andrzej Nowakowski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 31 stycznia 2007, godzina 16:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 324
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji