Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1149
Wnoszę o przedstawienie składu osobowego rad nadzorczych spółek kapitałowych dla których miasto Płock jest większościowym udziałowcem. Proszę o podanie organu zgłaszającego danego członka do RN spółek oraz miejsce zamieszkania poszczególnych członków. Ponadto wnoszę o przedstawienie informacji, którzy z członków poszczególnych rad nadzorczych są radnymi innych samorządów gminnych, powiatowych. Proszę o podanie kosztów utrzymania rad nadzorczych w spółkach gminnych.

Arkadiusz Iwaniak
nr 1149

22.03.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Wnoszę o przedstawienie składu osobowego rad nadzorczych spółek kapitałowych dla których miasto Płock jest większościowym udziałowcem. Proszę o podanie organu zgłaszającego danego członka do RN spółek oraz miejsce zamieszkania poszczególnych członków. Ponadto wnoszę o przedstawienie informacji, którzy z członków poszczególnych rad nadzorczych są radnymi innych samorządów gminnych, powiatowych. Proszę o podanie kosztów utrzymania  rad nadzorczych w spółkach gminnych.

Uzasadnienie interpelacji: Radni o składzie rad nadzorczych dowiadują się z mediów.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Arkadiusz Iwaniak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 24 marca 2005, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 375
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji