Wioletta Maria Kulpa / 2015-03-30 / 326
Wynajmu budynku administracyjno-gospodarczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Płock, dnia 30.03.2015 r.


Wioletta Kulpa                       
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA
Dotyczy wynajmu budynku administracyjno-gospodarczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  w Płocku.

W związku z przeprowadzonym (ogłoszenie z dnia 04.03.2015r.) przetargiem na wynajem budynku administracyjno-gospodarczym w  Miejski Ogrodzie Zoologicznym i ogłoszeniem unieważnienia postępowania z powodu odstąpienia od podpisania umowy przez oferenta proszę o podanie informacji o złożonych ofertach tj. kto złożył oferty oraz jaka była oferowana kwota wynajmu za 1m2. Jakie były przyczyny odstąpienia od umów przez oferentów, którzy wygrali postępowanie.
Jako radna jestem zdziwiona, iż mimo oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym cyt:  „Oświadczamy, że przedstawiony przez Wynajmującego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Dyrektora MOZ w Płocku” nie podpisano umowy.
 Proszę o podanie informacji czy oferenci którzy złożyli oferty w przedmiotowym przetargu uczestniczyli  w innych konkursach lub przetargach na wynajem terenu w zoo i czy w tych przypadkach podpisali umowy.
Ponowne rozstrzygnięcie przetargu na wynajem tych samych powierzchni w budynku administracyjno-gospodarczego ma nastąpić w dniu dzisiejszym, w związku z tym, czy oferenci, którzy wcześniej odstąpili od podpisania umowy ponownie złożyli swoje oferty na wynajem powierzchni.

                              

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 31 marca 2015, godzina 14:31)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 451
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji