Arkadiusz Iwaniak / 2005-06-28 / 1319
Wnoszę do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o przekazanie do dalszych prac projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock. W stanie obecnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Płocka powyższe kompetencje posiada Prezydent Miasta Płocka. W wyniku wielu wniosków i próśb pracowników spółek z udziałem Gminy Płock powstała uchwała która wymienione kompetencje przekaże Radzie Miasta Płocka. Zatem decyzje o ruchu na Kapitale Zakładowym dokonywać będzie szersza grupa. Decyzje o zbywaniu udziałów, czyli sprzedaży spółki, są decyzjami szczególnej wagi, zatem decydować winni o tym Radni Miasta Płocka, oczywiście po dokonaniu szerokich konsultacji społecznych.

Interpelacja 1319

Arkadiusz Iwaniak

28.06.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:  Wnoszę do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o przekazanie do dalszych prac projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock. W stanie obecnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Płocka powyższe kompetencje posiada Prezydent Miasta Płocka. W wyniku wielu wniosków i próśb pracowników spółek z udziałem Gminy Płock powstała uchwała która wymienione kompetencje przekaże Radzie Miasta Płocka. Zatem decyzje o ruchu na Kapitale Zakładowym dokonywać będzie szersza grupa. Decyzje o zbywaniu udziałów, czyli sprzedaży spółki, są decyzjami szczególnej wagi, zatem decydować winni o tym Radni Miasta Płocka, oczywiście po dokonaniu szerokich konsultacji społecznych.

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: Projekt uchwały -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Arkadiusz Iwaniak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 01 lipca 2005, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 486
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji