Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1153 z dnia 25 września 2020r.
Stan prac nad realizacją założeń określonych w Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a szczególnie w Ustawie o zapewnieniu dostępności cyfrowej

       24.09.2020r.


Daria Domosławska


                                                                                 INTERPELACJA


Przedmiot, temat interpelacji :
Stan prac nad realizacją założeń określonych w Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a szczególnie w Ustawie o zapewnieniu dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie:
W 2019 do polskiego porządku prawnego weszła nowa, przełomowa ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno- organizacyjne na urzeczywistnienie idei dostępności nakładające na wszystkie podmioty publiczne pewne obowiązki, które zapewniają dostępność w aspektach:
- architektonicznym
- cyfrowym
- informacyjno – komunikacyjnym
W imieniu wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami proszę o szczególne pochylenie się nad tą ustawą, wnikliwą jej analizę oraz realizację poszczególnych wytycznych.
Proszę o informacje:
- Jak przebiega proces realizacji założeń Ustawy o zapewnieniu dostępności cyfrowej  (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)?
-Czy została opracowana i zamieszczona deklaracja dostępności?

- Czy zostanie powołany lub został powołany Koordynator do spraw dostępności?
- Z kim należy kontaktować się w przypadku problemów z dostępnością lub w celu przekazania sugestii od osób z niepełnosprawnościami ?
Ta trudna do realizacji, aczkolwiek bardzo wartościowa ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji niesie za sobą konieczność nakładów finansowych i mozolnej pracy dostosowawczej. Zapewne wiąże się to z dużymi kosztami. Czy zabezpieczone zostały na ten cel środki w budżecie miasta Płocka czy należy rozważyć przesunięcie środków na ten cel?

   
                                                                                                                                            Daria Domosławska

                           Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 tygodnie temu (czwartek, 01 października 2020, godzina 14:08)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 132
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 09 października 2020, godzina 13:16
  • Historia aktualizacji

  • 09 października 2020, godzina 13:16 Aktualizacja dokumentu
    01 października 2020, godzina 14:09 Aktualizacja dokumentu