Zenon Sylwester Wiśniewski / 2004-09-14 / 828
W sprawie przejęcia przez gminę Płock nieruchomości znajdującej się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej.

Zenon Sylwester Wiśniewski
Nr 828

Płock, 14.09.2004

 

INTERPELACJA


Temat: W sprawie przejęcia przez gminę Płock nieruchomości znajdującej się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej.

Uzasadnienie: Nieruchomość znajdująca się po lewej stronie ulicy Skłodowskiej (aktualnie jest tu księgarnia i sklep warzywny) chcą sprzedać płockie PSS, który to budynek stanowi ich własność.

Uważam, że budowa drugiego pasa ulic Kobylińskiego – Dobrzyńskiej to perspektywa niedalekiego czasu. Zasadnym jest więc nabyć lub też w transakcji wiązanej przejąć ten obiekt.

W przyszłości należałoby kupiony budynek wyburzyć, tak by druga nitka ulicy Kolegialnej mogła częściowa przechodzić po terenie ww. nieruchomości.

Wniosek do Prezydenta.
Podjąć rozmowy z zarządem PSS Społem w Płocku celem przejęcia od PSS nieruchomości znajdującej się przy ulicy Skłodowskiej w Płocku.


/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 15 września 2004, godzina 13:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 034
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji