Arkadiusz Iwaniak / 2007-12-28 / 519
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o uruchomienie sygnalizacji świetlnej na rondzie w ulicy Piłsudskiego przy zjeździe na II Przeprawę Mostową przez Wisłę oraz ewentualne rozważenie możliwości dodatkowego oznakowania informującego o zmianie pierwszeństwa oraz o rondzie.

Interpelacja 519

Arkadiusz Iwaniak
Imię i nazwisko

28 grudnia 2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Wnoszę o uruchomienie sygnalizacji świetlnej na rondzie w ulicy Piłsudskiego przy zjeździe na II Przeprawę Mostową przez Wisłę oraz ewentualne rozważenie możliwości dodatkowego oznakowania informującego o zmianie pierwszeństwa oraz o rondzie.

Uzasadnienie interpelacji:
Wniosek wynika z obserwacji wielu kolizji na tym skrzyżowaniu. Usytuowanie tegoż ronda w ulicy, która zawsze na całej swej długości była drogą z pierwszeństwem oraz kształt ronda inny niż kierowcy są przyzwyczajeni, wpływa na fakty, iż to rondo, to skrzyżowanie jest w ostatnim czasie najbardziej niebezpieczne.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:
MZD

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Arkadiusz Iwaniak
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 07:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 289
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji