Wioletta Maria Kulpa / 2016-08-24 / 1206
Ustalenia wysokości abonamentu za korzystanie z miejsca postojowego na dziedzińcu Ratusza

Płock, dn. 23.08.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


Interpelacjadot. ustalenia wysokości abonamentu za korzystanie z miejsca postojowego na dziedzińcu Ratusza.

Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie i w związku z jakimi wyliczeniami ustalony został abonament miesięczny za zajęcie miejsca postojowego dla samochodu osobowego przez pracowników Urzędu, za zgodą Sekretarza Miasta Płocka, w wysokości 150 zł miesięcznie w świetle Zarządzenia Nr 2287/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku.
Pracownicy ratusza oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą  na terenie objętym strefą płatnego parkowania za pozostawienie samochodu w strefie zmuszeni byliby do uiszczenia miesięcznej opłaty w wysokości ok. 240 - 260 zł.
Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, na jakiej postawie ustalona została w w/w zarządzeniu opłata abonamentowa oraz dlaczego Prezydent Miasta Płocka dzieli mieszkańców gminy i pracowników Urzędu na  bardziej uprzywilejowanych z prawami do niższych opłat abonamentowych i  innych, którym polecono zastosowanie się do Uchwały Rady Miasta Płocka./-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 24 sierpnia 2016, godzina 13:39)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji