Artur Robert Jaroszewski / 2019-12-19 / 789
Zmiany przepisów prawa w zakresie odpadów komunalnych


Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


18.12.2019r.
data złożenia interpelacjiI N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. zmian przepisów prawa w zakresie odpadów komunalnych.


W związku z wchodzącymi w życie zmianami ogólnokrajowych przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynikającymi z nich zmianami lokalnych przepisów w tym obszarze, ponownie proszę o pilne przeprowadzenie merytorycznej akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i do zarządców (administratorów) nieruchomości zamieszkałych. W sposób szczególny proszę o przeprowadzenie takiej akcji wśród mieszkańców spółdzielni, których mieszkańcy skarżą się w pismach kierowanych do Urzędu Miasta na brak stosownej informacji.

Jednocześnie, w nawiązaniu do mojej wcześniejszej interpelacji z dnia 02.12.2019r. oraz udzielonej odpowiedzi z dnia 12.12.2019r., proszę o jak najszybsze przeprowadzenie takiej akcji.

Proszę również o podanie, w jaki sposób przebiegał proces konsultacji społecznych projektów ostatnich zmian w prawie lokalnym w zakresie odpadów komunalnych. Czy i kiedy miały miejsce konsultacje z zarządami spółdzielni mieszkaniowych i zarządami wspólnot mieszkaniowych? Jak przebiegał proces informowania zarządców nieruchomości przez Urząd Miasta po przyjęciu uchwał „śmieciowych”?

Uzasadnienie interpelacji:
Mimo długiego przygotowywania przez Urząd Miasta zmian w prawie lokalnym, dostosowujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian w przepisach ogólnopolskich, wielu zarządców nieruchomości wydaje się być nimi zaskoczonych.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................


Załączniki: ............................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 23 grudnia 2019, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 289
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji