Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 714
Budowa łącznika od ul. Okopowej do ul. Wąskiej na osiedlu Radziwie

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
Interpelacja


dot. inwestycji  drogowej – budowa łącznika od ul. Okopowej do ul. Wąskiej na osiedlu Radziwie

W dniu 8 maja 2015 wydana została przez Urząd Miasta Płocka decyzja Nr 5/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi łącznika od ul. Okopowej do ul. Wąskiej. Na ten cel były w budżecie miasta Płocka przeznaczone środki finansowe w wysokości 500.000 złotych. Niestety w ciągu roku budżetowego zostały zdjęte bez podania do informacji mieszkańcom w jakim terminie ostatecznie zostanie ta inwestycja zrealizowana.
W związku z interwencjami mieszkańców proszę o podanie informacji, czy w ramach planowanych wydatków na 2016 rok Prezydent Miasta Płocka zarezerwował środki na realizację tej inwestycji, a także w jakim miesiącu planowane będzie rozpoczęcie wykonania przedmiotowego łącznika.
Przypominam tylko to, co wielokrotnie mieszkańcy osiedla również podkreślają, że zdjęte zostały również środki z ulicy Dobrzykowskiej, a także z budowy ścieżki rowerowej. Oczywiście znając tłumaczenie Prezydenta, iż nie są to środki przypisane tylko i wyłącznie do osiedla, trzeba pamiętać, że mieszkańcy nie wiedzieli, pomimo zapewnień w najpoważniejszym dokumencie, jakim jest budżet miasta na 2015 rok, że w trakcie trwania roku te środki będą zdjęte.


/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 100
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji