Daria Magdalena Domosławska / 2019-12-18 / 787
Nowe lokalizacje i zakup AED zaplanowane na rok 2020

                                                                                             16.12..2019 r.  

 
Daria Magdalena Domosławska

 

                   
INTERPELACJA


Przedmiot, temat interpelacji:
Informacja na temat nowych lokalizacji i zakupu AED zaplanowanych w celu rozszerzenia sieci AED na terenie Płocka na rok 2020. 


Uzasadnienie interpelacji:
W związku obietnicami o planowanej dalszej rozbudowie sieci AED na terenie Płocka, którą miasto rozpoczęło z mojej inicjatywy w 2015 roku,  przedstawianymi przeze mnie sugestiami  oraz propozycjami nowych lokalizacji proszę o wskazanie miejsc, które zostały przewidziane do wyposażenia w AED w 2020 roku (odpowiedź na interpelację WOP-I-ZO 0003.253.2019.AK) 
Proszę o podanie również przewidzianego terminu zakupu AED wraz szafką ochronną (uwzględniając rodzaj szafki w zależności od miejsca montażu urządzenia, monitoring, szkolenie pracowników)
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:---------------------
Załączniki: Brak
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
- interpelacje dotyczące AED od 2015  roku autorstwa Daria Domosławska
- interpelacja 1.03.2019  Zapewnienie rozwoju sieci AED na terenie Płocka poprzez zakup i umieszczenie nowych urządzeń we wskazanych miejscach oraz zachęcenie do współpracy przedsiębiorców i dyrektorów instytucji w budowaniu sieci AED oraz podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem BLS/AED – D.Domosławska

 


Daria Domosławska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 18 grudnia 2019, godzina 11:29)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 382
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji