Arkadiusz Iwaniak / 2007-12-28 / 521
Proszę o informację na jakim etapie są prace przy tworzeniu Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Miejskim.

Interpelacja 521

Arkadiusz Iwaniak     
Imię i nazwisko

28 grudnia 2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację na jakim etapie są prace przy tworzeniu Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Miejskim.

Uzasadnienie interpelacji:
Kilka miesięcy temu na sesji Rady Miasta Płocka jako Radni dokonaliśmy przeniesienia kwoty 800000,00 zł na w/w cel. Odbyła się debata podczas, której byliśmy jako Radni przekonywani o konieczności utworzenia tej pracowni.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Arkadiusz Iwaniak
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 550
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji