Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1096
Brak dobrego klimatu ze strony UMP dla płockich przedsiębiorców


Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. braku dobrego klimatu ze strony UMP dla płockich przedsiębiorców


Kilku płockich przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą na terenie należących do miejskiej spółki RYNEX naprzeciwko giełdy towarowo-samochodowej przy ul. Bielskiej. Tymczasem umowy najmu zostały im wypowiedziane.

Uzasadnienie
Czterech płockich przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą na terenie należących do miejskiej spółki RYNEX przy ul. Bielskiej, znajduje się tam m.in. plac manewrowy, nauka jazdy. Na tym samym terenie spółka Rynex w czasie weekendów wynajmuje powierzchnie na stoiska, te opłaty również zostały podwyższone, opłata dotyczy nie tylko wynajmu powierzchni pod stoisko – 35,00, ale również dodatkowa opłata dotyczy wjazdu samochodu na plac – 10 zł. W dni robocze spółka czerpała opłaty za wynajem powierzchni m.in. z firm prowadzących naukę jazdy, dzięki przychylności z ich strony, w weekendy spółka Rynex mogła wynajmować podwójnie powierzchnię jeszcze na handel.
Tymczasem po trwających 10-letnich umowach na wynajem powierzchni spółka wypowiedziała umowy, twierdząc że pojawił się poważny kontrahent. Z roku na rok zainteresowanie i przychody z giełdy dla spółki Rynex są coraz niższe, świadczy o tym w połowie wolny plac niedzielnej giełdy samochodowej, czy placu na handel obwoźny. Wcześniejsze pomysły spółki na rozdzielenie giełdy i tworzenie giełdy staroci przy ul. Kobylińskiego, jak widać nie przyniosły jakichkolwiek rezultatów. Tymczasem giełdy w Kutnie, czy Włocławku są oblegane przez wystawców, jak i klientów. Nasi mieszkańcy wyjeżdżają do tych miast, aby dokonywać zakupów, a nasza giełda staje się coraz mniej atrakcyjna.
Dlaczego w związku z tym nie szanujemy naszych rodzimych przedsiębiorców, którzy od 10 lat zarówno prowadzą działalność gospodarczą, jak i przynoszą comiesięczne dochody dla spółki. Wypowiadając im umowy i likwidując plac manewrowy, jeden z nielicznych dla samochodów ciężarowych, stwarza się problem dla wykonywania przez nich działalności gospodarczej.
Mówienie o tajemniczym inwestorze, który jest zainteresowany tym terenem również jest dość niezrozumiałe. Proszę o przedstawienie szczegółowych informacji, jakie są plany wykorzystania i przeznaczenia tego terenu (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), a także jakie plany ma spółka Rynex w sprawie uatrakcyjnienia i przyciągnięcia klientów w stosunku do giełdy przy ul. Bielskiej.
Ponadto proszę o wycofanie się z wypowiedzenia umów dla naszych płockich przedsiębiorców, którzy pomimo utrudnień w zakresie prowadzenia działalności (po remoncie ul. Targowej i Bielskiej zlikwidowano lewoskręt będący wjazdem na teren prowadzonej przez nich działalności) nadal ją kontynuowali dając tym samym comiesięczne środki z wynajmu dla miejskiej spółki Rynex.

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 14:57)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 341
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji