Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1543 z dnia 29 listopada 2021r.
Poszukiwanie złóż wód termalnych na obszarze miasta Płocka


Artur Jaroszewski
                                                                                                                                                                         30.11.2021r.
                                                                                                                                                     data złożenia interpelacji

                                                                     I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dot. poszukiwań złóż wód termalnych na obszarze miasta Płocka.


Wody termalne i możliwość wykorzystania zawartej w nich energii są przedmiotem zainteresowania na całym świecie. W Polsce od ponad 20 lat geolodzy oraz samorządy analizują możliwości ich występowania i wykorzystania m.in. dla celów grzewczych, leczniczych i rekreacyjnych. Dotychczasowe badania geologiczne w Polsce pozwoliły na wstępne rozpoznanie złóż wód termalnych. Potwierdzono występowanie wód termalnych na terenie naszego kraju m.in. w pasie Szczecin – Piła – Toruń – Uniejów – Mszczonów – Warszawa. Niektóre z nich są już eksploatowane i wykorzystywane. Płock znajduje się na tym obszarze.
Niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs – nabór wniosków w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Celem programu jest wykonanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub związków jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z NFOŚiGW udzielone będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych. Co bardzo istotne, według informacji w mediach, w uruchomionym naborze istnieje możliwość sporządzenia przez ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wstępnej, bezpłatnej opinii dla samorządowców na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych we wskazanej lokalizacji.
Nabór wniosków w ramach konkursu odbędzie się w terminie 03.01.-30.06.2022 r.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy Miasto Płock lub Związek Gmin Regionu Płockiego, którego Płock jest członkiem, przewiduje złożenie wniosku w tym konkursie?
- Jeśli tak – jaka komórka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka będzie pilotowała ten temat?
W kontekście zapowiedzi celu neutralności klimatycznej proponuję, aby rozważyć współpracę przy tym projekcie z PKN ORLEN SA.

Uzasadnienie interpelacji:
Odnawialne Źródła Energii to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Również rządowy dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii. Jest to tzw. „czysta energia”.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................

Załączniki: Mapa Polski z przewidywanym zasięgiem występowania wód termalnych wg Państwowego Instytutu Geologicznego.                                                                                                        Artur Jaroszewski
 Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (wtorek, 30 listopada 2021, godzina 12:19)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 432
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 09 grudnia 2021, godzina 14:24
 • Historia aktualizacji

 • 09 grudnia 2021, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2021, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2021, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu