Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1962 z dnia 06 lutego 2023r.
Zmiana nazwy przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Kolejowej

Tomasz Kominek                                                                                                                                   Płock, 06.02.2023 r.
Radny Miasta Płocka


                                                                             Interpelacja


Dotyczy: zmiany nazwy przystanku.


Na prośbę Mieszkańców Osiedla Radziwie zwracam się  z prośbą o zmianę nazwy przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Kolejowej. Mieszkańcy proponują, aby nazwę przystanku „Kościelna 02” zastąpić nazwą „Radziwie, młyn 02”. Uchwałą numer 838/XLVIII/2022 z 24 listopada 2022r. Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości – zabytkowego młyna przy ul. Kolejowej znajdującego się w okolicy przystanku „Kościelna 02”. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, jest cennym świadectwem dziedzictwa kulturowego miasta. Po przejęciu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, budynek stanie się oddziałem Muzeum Mazowieckiego, a ponadto planowane jest jego odrestaurowanie z zachowaniem jego historycznej funkcji, wykonanie ekspozycji historii i kultury lewobrzeżnej części Płocka oraz wykonanie przestrzeni do prowadzenie działań edukacyjnych integrującej wszystkie grupy pokoleniowe. Podniesiona zatem zostanie ranga obiektu i miejsce stanie się centrum kultury.


                                                                                                                          Tomasz Kominek 


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (wtorek, 07 lutego 2023, godzina 12:03)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 274
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 14 lutego 2023, godzina 13:59
  • Historia aktualizacji

  • 14 lutego 2023, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
    07 lutego 2023, godzina 12:04 Aktualizacja dokumentu