Małgorzata Struzik, Anna Derlukiewicz, Lech Jan Latarski, Tomasz Kominek / 2019-06-03 / 421
Przystąpienie przez Płock do Stowarzyszenia o nazwie „Droga Ekspresowa S10”

Płock, 03.06.2019 r.    

                                        
Małgorzata Struzik                                                                               
Anna Derlukiewicz
Lech Latarski
Tomasz Kominek


    I N T E R P E L A C J A


Dotyczy: Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.


W związku z trwającymi pracami nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia przez Płock do Stowarzyszenia o nazwie „Droga Ekspresowa S10”.  Stowarzyszenie to, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw, położonych przy drodze krajowej nr 10, na terenie całej Polski.
Wśród celów stowarzyszenia jest:
-wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów, podmiotów będących członkami stowarzyszenia, a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi, współpracy samorządów na rzecz budowy ekspresowej S10.
-koordynowanie i wspieranie pracy na rzecz budowy ekspresowej S10, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi S10.
W naszej ocenie, przestąpienie do wyżej wymienionego stowarzyszenia, będzie skutecznym działaniem, które przybliży nas do budowy drogi ekspresowej S10.Małgorzata Struzik 
Anna Derlukiewicz
Lech Latarski
Tomasz Kominek

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 06 czerwca 2019, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 302
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 06 czerwca 2019, godzina 13:03
  • Historia aktualizacji

  • 06 czerwca 2019, godzina 13:03 Aktualizacja danych