Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 705
Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
Interpelacjadot. Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka


Proszę o udzielenie informacji w zakresie, czy w kadencji 2010-2014  doszło do zmiany regulaminu korzystania przez pracowników UMP z funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. 
Czy zmiana powyższa pozbawia pracowników prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe możliwości złożenia wniosku i skorzystania np. z tzw. "wczasów pod gruszą", pomimo naliczania za każdego pracownika odpisu na ZFŚS?
Proszę o przedstawienie uzasadnienia do podjętej decyzji w zakresie zmian do regulaminu.
/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji