Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 39
1. Proszę o informacje na temat budowy przy ulicy "Harcerskiej" kompleksu oświatowego. Czy były prowadzone konsultacje społeczne, środowiskowe w kwestii zasadności budowy tego kompleksu. 21

Interpelacja 39

Andrzej Nowakowski
Imię i nazwisko

30.01.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:
1. Proszę o informacje na temat budowy przy ulicy "Harcerskiej" kompleksu oświatowego. Czy były prowadzone konsultacje społeczne, środowiskowe w kwestii zasadności budowy tego kompleksu. 21
2.Proszę o informację - jak zmienia się liczba dzieci uczęszczających do płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na wiek?


Uzasadnienie interpelacji: -

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/  Andrzej Nowakowski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 31 stycznia 2007, godzina 16:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 769
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji