Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1143
Proszę o zapisanie w wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta Płocka, oraz w budżecie miasta Płocka na rok 2006 zadania: „Przedłużenie ulicy Siewnej” w/g nieistniejącego planu zagospodarowania terenu.

Zbigniew Nowak
Nr 1143

22.03.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o zapisanie w wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta Płocka, oraz w budżecie miasta Płocka na rok 2006 zadania: „Przedłużenie ulicy Siewnej” w/g nieistniejącego planu zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie interpelacji: W tej sprawie odbyły się dwa spotkania w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru. Jest to prośba właścicieli działek znajdujących się na w/w terenie

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Zbigniew Nowak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 24 marca 2005, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 299
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji