Piotr Kubera / 2019-10-24 / 662
Informacje dot. wody w okresie od awarii oczyszczalni „Czajka” w Warszawie

Piotr Kubera
Imię i nazwisko


24.10.2019
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie informacji w przedmiocie:
- czy, a jeżeli tak o ile wzrosły koszty uzdatniania wody z Wisły w okresie od awarii oczyszczalni „Czajka” w Warszawie,
- jak powyższe koszty wpłyną na cenę wody uchwaloną w przyszłym roku,
- czy Urząd Miasta Płocka ewentualnie spółka Wodociągi Płockie Sp. z o.o. podjęła lub planuje podjęcie kroków prawnych (odszkodowanie) od samorządu warszawskiego lub spółki zarządzającej oczyszczalnią „Czajka”,
- czy miasto posiada informacje o skali szkód środowiskowych wywołanych zanieczyszczeniem Wisły na odcinku obejmującym miasto Płock.


Uzasadnienie interpelacji: zapytania mieszkańców

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
.....................................................................................................................
Załączniki: .........................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Piotr Kubera

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 25 października 2019, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 579
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji