Wioletta Maria Kulpa / 2019-12-10 / 764
Zmiany zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Płock w schronisku

Płock, dn. 9.12.2019


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy zmiany zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Płock w schroniskuOgłoszenie o zamówieniu publicznym w zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Płock zostało opublikowane 5 listopada 2019 roku. Jednocześnie 14 listopada SUEZ PGK Sp. z o.o. złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  Urząd Miasta Płocka zmienił zapisy SIWZ, dając wyraz i potwierdzenie, że faktyczne warunki zawarte w SIWZ są niezgodne z prawem co było podnoszone w odwołaniu Firmy SUEZ.
W związku z tak źle przygotowanym przetargiem i zarzutami wykazanymi w odwołaniu, które zostały przyjęte jako zasadne i w konsekwencji miasto z tych zapisów się wycofało proszę o wyjaśnienie kilku spraw z tym związanych:
    1. Kto odpowiada ( osobowo) za przygotowanie tego przetargu niezgodnego z prawem?
    2. Dlaczego zapisy postępowania nie dopuszczały do jego udziału podmiotów prowadzących działalność komercyjną? Podmioty prywatne prowadzące działalność zarobkową nie mogą prowadzić wolontariatu – wyklucza to zapis ustawowy, czyli tym samym postępowanie przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Płocka godziło w zasady uczciwej konkurencji.
    3. Dlaczego publiczne postępowanie narzucało współpracę wolontariatu schroniska z jednym Stowarzyszeniem - Płock Przyjazny Psom, które z informacji uzyskanych w internecie reprezentuje Pani Radna Marta Krasuska. Narzuca się tu oczywiste pytanie dlaczego Urząd Miasta Płocka preferuje konkretne stowarzyszenie, czy przypadkiem nie ma to związku z przynależnością Pani Radnej do konkretnego Klubu Radnych i tym samym partii politycznej PO? Dlaczego Pani Radna miałaby mieć wpływ na funkcjonowanie schroniska i wolontariat, a bardziej sprawowałaby rolę kontrolną wobec schroniska.
    4. Ponadto jaka była intencja Urzędu Miasta Płocka w zakresie dokonywania zapisów, jakoby wolontariusze mieli sprawdzać warunki przyszłych właścicieli adoptowanych zwierząt. Tym samym przed dokonaniem aktu adopcji wolontariusz stowarzyszenia odwiedzałby dom przyszłych właścicieli i dokonywał oceny – wykonywał wywiad środowiskowy, czy zwierzę może być przekazane, czy też nie. To w mojej ocenie znacznie obniży odsetek osób chcących w taki sposób dokonać adopcji.

 

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 13 grudnia 2019, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 082
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji