Andrzej Burnat / 2007-11-27 / 502
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rzetelne uzupełnienie informacji do otrzymanej odpowiedzi WIM.0057/66/07 na interpelację nr BRM.0057/456 z dnia 22 października 2007 r. dotyczącej budowy ul. Sielskiej, Prostej, Kątowej (23/WIMI/I/G)

Interpelacja 502

Andrzej Burnat
Imię i nazwisko

27.11.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o rzetelne uzupełnienie informacji do otrzymanej odpowiedzi WIM.0057/66/07 na interpelację nr BRM.0057/456 z dnia 22 października 2007 r. dotyczącej budowy ul. Sielskiej, Prostej, Kątowej (23/WIMI/I/G)
1.Brak opinii prawnej.
2.Brak podstawy prawnej. 

Co jest ważniejsze: obowiązujące prawo czy jednakowe zasady przed i po zmianie prawa?  

Uzasadnienie interpelacji: Do treści uzasadnienia jakie przedstawiłem w poprzedniej interpelacji dodam i przypomnę raz jeszcze, iż Gmina nie może nakładać na mieszkańców obowiązkowych opłat za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie jest to interpretacja prawa lecz Naczelnego Sądu Administracyjnego przestawionego w wyroku wydanym w sytuacji, gdy w wielu miejscowościach buduje się bądź modernizuje sieci  wodociągowo – kanalizacyjne, przyłączając do nich nowych użytkowników, wskazując jednocześnie, że takie dodatkowe opłaty nie mają podstaw prawnych.         

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Andrzej Burnat
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 listopada 2007, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 589
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji