Eryk Smulewicz / 2007-07-27 / 347
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie ceny uzyskał (lub uzyska po sfinalizowaniu umowy kupna sprzedaży) Płocki Park Przemysłowo Technologiczny ze sprzedaży gruntów inwestorom (firma Politechnik i Laser-Med.). Jakie były ceny wywoławcze przedmiotowych działek gruntu.

Interpelacja  347

Eryk Smulewicz
Imię i nazwisko

27.07.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Jakie ceny uzyskał (lub uzyska po sfinalizowaniu umowy kupna sprzedaży) Płocki Park Przemysłowo Technologiczny ze sprzedaży gruntów inwestorom (firma Politechnik i Laser-Med.). Jakie były ceny wywoławcze przedmiotowych działek gruntu.


Uzasadnienie interpelacji: PPPT jest spółką której celem jest tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia inwestycji i tworzenia miejsc pracy.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Eryk Smulewicz
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 31 lipca 2007, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 231
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji