Artur Jaroszewski / 2007-07-31 / 351
Przedmiot, temat interpelacji: dot. modernizacji budynku przychodni przy ulicy Jasnej.

Interpelacja 351


Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

31.07.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot. modernizacji budynku przychodni przy ulicy Jasnej.
Proszę o informację, czy ukończony został projekt techniczny nowego budynku przychodni? Czy projekt posiada wymagane uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę? Jaki jest aktualny realny termin rozpoczęcia prac budowlanych na obiekcie? Jaka firma projektuje (projektowała?) przedmiotowy budynek?

Uzasadnienie interpelacji: Niszczejący od wielu miesięcy budynek starej przychodni.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Inwestycja przewidziana w Budżecie Miasta Płocka.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  Interpelacja nr BRM.0057/85/07 z dnia 27.02.2007r.

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 03 sierpnia 2007, godzina 09:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 000
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji