Wioletta Maria Kulpa / 2018-07-13 / 2485
Ogłoszenie nr 500159433-N-2018 z 9.07.2018 ws. przebudowy Al. Roguckiego

Płock, dn. 13.07.2018Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. ogłoszenia nr 500159433-N-2018 z 9.07.2018 ws. przebudowy Al. RoguckiegoPasaż Roguckiego zgodnie z informacjami, które uzyskujemy z Urzędu Miasta Płocka miał być gotowy do końca maja, niestety jeszcze nie ma konkretnego terminu otwarcia. Natomiast ukazało się ogłoszenie na stronie e-gospodarka.pl z dnia 9 lipca 2018 roku o numerze 500159433-N-2018 z dnia 09-07-2018 r. pod nazwą:
''Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku'' realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku''.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Proszę w związku z tym o informację, czego dotyczy to ogłoszenie, jaki jest zakres robót i jakie są planowane koszty wydatkowane z budżetu Miasta Płocka. Czy nie można było tego zaplanować wcześniej, przed ogłoszeniem przetargu w 2017 roku, tym bardziej, że inwestycja nie należała do skomplikowanych.
Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 16 lipca 2018, godzina 12:32)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 898
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji