Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 706
Koszty za służbowe telefony komórkowe kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
Interpelacja
dot. kosztów za służbowe telefony komórkowe kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka

Proszę o udzielenie informacji w kwestii:
- wysokości kosztów za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka (Prezydent, Zastępcy, Dyrektorzy, Pełnomocnicy, Kierownicy Biur, Oddziałów i Referatów),
- wysokości przyznanych limitów na rozmowy  w/w osobom
- wysokości przekroczeń limitów w/w
-  wysokości umorzeń kwot za przekroczenie limitów i ich uzasadnień

za okres od stycznia 2011 roku do października 2015 roku.


/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 367
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji