Artur Jaroszewski / 2007-12-05 / 509
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy budowy drugiego pasa drogowego drogi Płock – Warszawa na odcinku od Imielnicy do Słupna.

Interpelacja 509

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

05.12.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dotyczy  budowy drugiego pasa drogowego drogi Płock – Warszawa na odcinku od Imielnicy do Słupna.
Czy Prezydent Miasta Płocka prowadzi lub prowadził rozmowy z Wójtem Gminy Słupno nt. wspólnej realizacji przez Płock i Słupno drugiego pasa drogi Płock – Warszawa na odcinku od skrzyżowania Wyszogrodzka/Harcerska do Słupna?

Uzasadnienie interpelacji:
Zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka w latach 2008-2010 ma być   budowany drugi pas drogowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Zielonego Jaru do Imielnicy (skrzyżowanie Wyszogrodzka/Harcerska). Jednocześnie Miasto planuje (poprzez MZD) wyremontowanie starej nawierzchni drogi na odcinku od ulicy Harcerskiej do granic Miasta. Kolejnym logicznym etapem udrożnienia trasy  wylotowej na Warszawę powinna być budowa drugiej nitki od ulicy Harcerskiej do Słupna. Ponieważ inwestycją oprócz Płocka żywotnie zainteresowani są mieszkańcy Słupna, a jednocześnie wg dzisiejszych granic administracyjnych druga nitka drogi przebiegać będzie zapewne również przez obszar Gminy Słupno, wskazana jest ścisła współpraca władz obydwu samorządów.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:  -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 grudnia 2007, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji