Wioletta Maria Kulpa / 2018-01-16 / 2122
dotyczy działalności finansowej rady rodziców w płockich przedszkolach

Płock, dn. 16.01.2018

 

Wioletta Kulpa 

Radna Rady Miasta Płocka

 

 

INTERPELACJA

dotyczy działalności finansowej rady rodziców w płockich przedszkolach

 

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w jaki sposób rozliczają się rady rodziców z przekazanych składek w roku szkolnym przez rodziców, kto kontroluje zasadność wydatków i potwierdzenia operacji gotówkowych na podstawie faktur, rachunków bądź paragonów.

Pewne w mojej ocenie nieprawidłowości zostały wskazane w Przedszkolu Nr 31 polegające na:

1. Braku wystawiania dokumentu KP potwierdzającego wpłatę konkretnego rodzica

2. Braku przekazywania np. raz w roku kompleksowego rozliczenia wszystkim rodzicom podczas spotkania (przychody – koszty i rodzaje wydatków)

3. Braku wykazu – listy wpłacających

Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby szkoła lub przedszkole żądało od rodziców obowiązkowej wpłaty na rzecz rady rodziców. Tym samym wpłata określonej sumy pieniędzy na konto placówki oświatowej jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli rodziców. 

Tymczasem we wspomnianym Przedszkolu Nr 31 dokonano zmiany regulaminu, w punkcie dotyczącym wpłat wpisano, że są one obowiązkowe, zmiana została dokonana w dniu 22 grudnia, ale na tablicy ogłoszeń w placówce wisi regulamin przyjęty we wrześniu 2017 roku, gdzie wpisano wpłatę na radę rodziców, jako obowiązkową.

Na jakiej podstawie została dokonana zmiana regulaminu, czy na tę okoliczność została podjęta jakakolwiek uchwała, decyzja, która jest zaprotokołowana i przez kogo podpisana. Czy dyrekcja przedszkola wie o dokonanych zmianach regulaminu, skoro informacja jest wywieszona na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku?

Ponadto proszę o przedstawienie informacji, czy praktykowanie zamkniętych grup rodziców – tworzenie konta na Facebook w celu przekazywania informacji dla rodziców jest właściwe, tym bardziej, że nie wszyscy mają konto na FB i nie muszą go tworzyć. Czy komunikowanie się z rodzicami nie powinno być również w innej formie, aby każdy mógł odczytać informacje dotyczące jego dziecka i przedszkola?

Oczekuję w sprawie rozliczeń środków finansowych wpłacanych na rady rodziców przedstawienia dokumentacji na przykładzie Przedszkola Nr 31, a tym samym dokonania analizy przez organ prowadzący, czy podobne sytuacje mają miejsce w innych placówkach oświatowych.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 18 stycznia 2018, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 910
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji