Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1149 z dnia 25 września 2020r.
Utwardzenie dróg oraz wykonanie odwodnienia pomiędzy garażami przy ul. Bartniczej (działka nr 694/68, obręb 4)

Płock, 24 września 2020 r.


Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                              INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji: utwardzenie dróg oraz wykonanie odwodnienia pomiędzy garażami przy ul. Bartniczej  (działka nr 694/68, obręb 4).


Uzasadnienie:
W związku z licznymi prośbami właścicieli garaży przy ul. Bartniczej 7, zwracam się ponownie z prośbą o utwardzenie dróg wewnętrznych, wykonanie odwodnienia oraz umieszczenie stosownego oznakowania drogi wewnętrznej. Zmiana organizacji ruchu spowodowała wzmożony ruch pojazdów na pierwszym odcinku drogi służącej, jako dojazd do wszystkich garaży, jak również pojazdów ciężarowych służb komunalnych odbierających odpady z altany śmietnikowej. Poprzedni stan organizacji ruchu zapewniał rozłożenie ruchu pojazdów na dwa odcinki drogi. Zmiana organizacji ruchu spowodowała degradację drogi pomiędzy garażami. Powstały znaczne zagłębienia, a po opadach atmosferycznych powstają liczne kałuże (Zdjęcie nr 1 i 2). Stwarza to zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Znaczna większość właścicieli garaży to osoby w wieku senioralnym, więc powstałe i pogłębiające się wyrwy i dziury w nawierzchni drogi nie sprzyjają bezpieczeństwu użytkowników.
Z uzyskanej odpowiedzi na interpelację z dnia 11 sierpnia br. wynika, iż utwardzenie terenu znajdującego się pomiędzy garażami wpisane zostało do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ul. Miodowej oraz budynków przy ul. Bartniczej nr 1 i 7” i oczekuje na przyznanie środków finansowych ich dysponentowi – Wydziałowi Inwestycji i Remontów. W związku z powyższym proszę w imieniu Mieszkańców o zabezpieczenie środków finansowych i jak najszybsze wykonanie zadania.


                                                                                                                               Anna DerlukiewiczDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 tygodnie temu (czwartek, 01 października 2020, godzina 14:46)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 116
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 października 2020, godzina 14:42
 • Historia aktualizacji

 • 08 października 2020, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:48 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:47 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu