Wioletta Maria Kulpa / 2015-03-07 / 366
Sprawa zmniejszenia premii dla pracowników ZOO

Płock, dn. 7.04.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. udzielonej odpowiedzi na moją interpelację nr WOP-I-RO.0003.281.2015.AK
(sprawa zmniejszenia premii dla pracowników ZOO)


Odpowiedź udzielona na moją interpelację z dnia 12 marca 2015, a dotycząca przyznawania premii pracownikom miejskiego ZOO w Płocku, jest wymijająca i w większości nie na temat.
Zwracam się ponownie o udzielenie informacji na ściśle określone zagadnienia. Nie podnosiłam w swojej interpelacji kwestii zmniejszenia wszystkim pracownikom premii z 40% do 20%, nadto zacytowałam wyraźnie treść zapisu protokołu pokontrolnego, gdzie wprost zapisano, iż premia regulaminowa ma charakter zmienny, a jej wysokość zależy od środków finansowych pracodawcy.
Podnosiłam w swojej interpelacji kwestię pojedynczego obniżenia wysokości premii mającej charakter regulaminowy w stosunku do konkretnych pracowników. Otóż obniżenie wysokości dla poszczególnych pracowników może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach zapisanych w par. 12 pkt. 5  Regulaminu wynagradzania pracowników.
Moje pytania we wspomnianej interpelacji z dnia 12 marca 2015 dotyczyły okresu od VI/2014 do II/2015.

1. Jakie we wspomnianym okresie były wysokości przyznawanych premii dla ogółu pracowników (proszę podać poszczególne miesiące i wysokość premii)?
W odpowiedzi na interpelację brakuje udzielenia konkretnej odpowiedzi, o którą prosiłam, czyli w jakich miesiącach występowały premie dla ogółu pracowników. W związku z powyższym, aby rozwiać wątpliwości i pomóc wzajemnie w uszczegółowieniu jej treści proszę przedstawić ją tabelarycznie według następującego wzoru:

Miesiąc i rok

Wielkość premii przyznanej dla ogółu pracowników (%)

Ilość pracowników, którym obniżono premie

VI/2014

 

 

VII/2014

 

 

VIII/2014

 

 

IX/2014

 

 

X/2014

 

 

XI/2014

 

 

XII/2014

 

 

I/2015

 

 

II/2015

 

 
2. Jakie wystąpiły przypadki zmniejszenia premii, czym było to podyktowane ze strony dyrekcji zakładu – uzasadnienie i przyczyna?
Na powyższe zapytanie nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, cyt.: „Pragnę podkreślić, iż we wskazanym okresie żaden pracownik nie został pozbawiony premii”.
W mojej interpelacji nie pytałam się, czy pracownik został pozbawiony premii, tylko czy wystąpiły przypadki jej zmniejszenia. Mam nadzieję, że po wyjaśnieniu powyższej kwestii nie będzie trudne ustalenie przez osoby za to odpowiedzialne ile pracowników dotknął przypadek obniżenia premii i z jakiego uzasadnionego przypadku wymienionego w par. 12 pkt. 5 regulaminu wynagradzania pracowników (proszę o podanie zgodnie z wnioskiem kierownika z jakiej przyczyny został częściowo – a nie całkowicie – pozbawiony premii pracownik).
3. Na jakiej podstawie – rodzaj kary (upomnienie, nagana) zostały zmniejszone premie dla pracowników – proszę odnieść się do konkretnych przypadków?
Na powyższe pytanie nie znajduję, ani konkretnej, ani wymijającej odpowiedzi. W związku z powyższym stanowczo apeluję o udzielenie konkretnej odpowiedzi na interpelację radnego, poprzez wpłynięcie na dyrekcję ZOO, która przygotowuje Panu Prezydentowi materiały do udzielenia odpowiedzi, aby były one skonkretyzowane.

Jeśli nie otrzymam po raz drugi odpowiedzi na zadane pytania będę zmuszona do podjęcia interwencji u Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
Moje pytania i treść interpelacji ma ścisły związek z występującymi już od kilku lat przypadkami spraw sądowych (Sąd Pracy), gdzie pracownicy zwolnieni otrzymują zasądzone prawomocnymi wyrokami odszkodowania, za które płacą wszyscy Płocczanie.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 08 kwietnia 2015, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 008
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji