Wioletta Maria Kulpa / 2018-06-27 / 2445
Udziału miasta Płocka w serialu Telewizji TVN

Płock, dn. 26.06.2018


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy udziału miasta Płocka w serialu Telewizji TVN


Proszę o informację na podstawie jakich decyzji i dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Płocka podjęto przez Urząd Miasta Płocka decyzję o Lokowaniu Miasta Płocka w serialu o roboczym tytule "Pod powierzchnią", który będzie emitowany w Telewizji TVN. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY o numerze 500142767-N-2018 z dnia 21-06-2018.

Uzasadnienie
Zamówienie o którym mowa jest z wolnej ręki, w związku z faktem, że nikt podczas ostatnich sesji Rady Miasta Płocka ani komisji merytorycznych z grona prezydentów lub skarbnika Miasta Płocka nie wspominał o naszym zaangażowaniu finansowym w projekcie dotyczącym produkcji filmu proszę o szczegółowe wyjaśnienie sprawy:
1. Jaka kwota została zarezerwowana na ten cel?
2. Dlaczego nie poinformowano radnych o wydatkowaniu środków publicznych na realizację serialu w komercyjnej stacji telewizyjnej?
3. Na jakiej podstawie zostało skierowane zamówienie (decyzja, uchwała)?
4. W zamówieniu czytamy cyt.” W serialu zostaną pokazane najważniejsze pod względem wizerunkowym walory miasta”, proszę o wskazanie o jakie walory chodzi, co zostanie konkretnie przedstawione, oraz kto z osób publicznych w tym radnych lub prezydentów wystąpi w serialu?
5. Z jakiego źródła pochodzą środki finansowe publiczne przeznaczone na ten cel – konkretnie rozdział i paragraf?
6. Czy w świetle przedstawionych informacji nie jest winą prezydenta, że nie przekazał informacji radnym o zamiarze wejścia w taki projekt, a informacja o tym fakcie znajduje się na stronie internetowej http://www.przetargi.egospodarka.pl?
Proszę o przedstawienie informacji w związku z wykonywaniem mandatu radnej, a także członka komisji skarbu, budżetu i gospodarki finansowej, ponieważ ta sytuacja w mojej ocenie narusza jawność dostępu do informacji publicznych, skoro osoby podpisujące wniosek o zamówienie nie kierują wcześniej zapytania do radnych o możliwość wejścia w finansowanie podobnych projektów. Tym bardziej, że mieliśmy już w historii tego samorządu podobne sytuacje, gdzie Rada Miasta nie wyrażała zgody na finansowanie projektów filmowych. W tej chwili nie mamy, jako radni wiedzy jakie środki finansowe zostały przeznaczone na ten cel.

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (piątek, 29 czerwca 2018, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 824
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji