Bożena Musiał / 2007-02-06 / 43
Przedmiot, temat interpelacji: dot. budynku przy ul. Mickiewicza 6. Budynek ten (przed przedszkolem na ul. Kochanowskiego) jest z roku 1962. Zamieszkuje w nim 18 rodzin. W całości stanowi własność gm. Płock. Nigdy nie remontowano elewacji zewnętrznej. W chwili obecnej – brak dojścia do budynku z uwagi na bardzo zły stan chodników (które w ciągu ostatnich miesięcy zostały jeszcze bardziej zdewastowane z powodu prowadzonych remontów przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową)

Interpelacja 43

Bożena Musiał

06. 02. 2007 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dot. budynku przy ul. Mickiewicza 6. Budynek ten (przed przedszkolem na ul. Kochanowskiego) jest z roku 1962. Zamieszkuje w nim 18 rodzin. W całości stanowi własność gm. Płock. Nigdy nie remontowano elewacji zewnętrznej. W chwili obecnej – brak dojścia do budynku z uwagi na bardzo zły stan chodników (które w ciągu ostatnich miesięcy zostały jeszcze bardziej zdewastowane z powodu prowadzonych remontów przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową)
brak całkowity parkingów samochodowych, które pozostawiane są na drodze wewnętrznej co uniemożliwia całkowity dojazd do budynku np. Straży Pożarnej , Pogotowia
śmietnik stojący pod oknami lokatorów, zapełniany nagminnie przez lokatorów z budynków spółdzielczych (brak zabezpieczenia i zamknięcia)
oddzielone budynki spółdzielni zamykanym szlabanem – ma to stanowić zakaz parkowania samochodów mieszkańców bloku Mickiewicza 6.

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Mieszkańcy informowali o tym administrację oraz Urząd Miasta wielokrotnie.
Proszę o wykonanie remontów koniecznych
drzwi wejściowych, daszek nad drzwiami
usunięcie odpadających tynków

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: Kiedy zostaną wykonane i wyjaśnione sprawy poruszone wyżej.
Interpelacja złożona na prośbę mieszkańców bloku

/-/ Bożena Musiał

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 07 lutego 2007, godzina 13:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 407
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji