Marek Krysztofiak / 2005-06-15 / 1311
W/s realizacji uchwał Rady Miasta Płocka dotyczących nazewnictwa ulic.

Interpelacja 1311

Marek Krysztofiak

15.06.2005 r.

Przedmiot, temat  interpelacji: W/s realizacji uchwał Rady Miasta Płocka dotyczących nazewnictwa ulic.

Uzasadnienie interpelacji: W październiku ub.r. złożyłem interpelację w/s ujednolicenia tablic z nazwami ulic Płocka. Odpowiadając z-ca Prez. M. Płocka Dariusz Zawidzki zgodził się, że na tabliczkach z nazwami ulic „informacja jest w niektórych przypadkach nieprecyzyjna”. Np. „ulica H. Antolka Gradowskiego” zgodnie z uchwałą Rady M. Płocka powinna brzmieć „ ulica Gradowskiego Antolka, harcerza”. Mimo upływu siedmiu miesięcy nie zmieniono w/w tabliczki. 24 maja b.r. na sesji RMP podjęto uchwałę o zmianie nazwy ulicy „Związku Młodzieży Polskiej” na ulicę „Gen. St. Grzmot Skotnickiego.” Do dnia dzisiejszego widnieje tabliczka z dawną nazwą mimo kilkakrotnych moich interwencji u p. Prez. Zawidzkiego. 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Marek Krysztofiak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 czerwca 2005, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 917
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji